ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เรียกบัญชีอันดับสำรอง เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)