ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติ (Chumphaesuksa School is inviting applications to fill the position of:English Teacher for Intensive English Program)