ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์