ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรอง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม