ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรอง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนจบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม