กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนชุมแพศึกษา ได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566