หน้าแรก

banner002

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

23 พฤษภาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
23 พฤษภาคม 2566 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
19 พฤษภาคม 2566 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
10 พฤษภาคม 2566 สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี2566 รอบที่1 ครั้งที่ 2/2566
10 พฤษภาคม 2566 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 15 พฤษภาคม 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศ การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!

แผนที่โรงเรียน